jmgol60

(Tercer intento ...)

jmgol60

(Tercer intento ...)

Gramática IT02

 

 

(I verbi)

Presente AVERE

ho

hai

ha

abbiamo

avete

hanno

Imperfetto AVERE

avevo

avevi

aveva

avevamo

avevati

avevano

Presente ESSERE

sono

sei

è

siamo

siete

sono

Imperfetto ESSERE

ero

eri

era

eravamo

eravate

erano

Verbi riflessivi

mi

ti

si

ci

vi

si

essere

sono

sei

è

siamo

siete

sono